Home / Groep 7 / Bezoek schrijfster Manon Sikkel

Bezoek schrijfster Manon Sikkel


De kinderen van groep 7 hebben op woensdag 1 november bezoek gehad van de kinderboekenschrijfster, psychologe en journaliste Manon Sikkel.

In groep 5 bezochten ze met meester Max de bibliotheek waar ze een ontmoeting hadden met de bekende schrijfster. Het was destijds de laatste groep die Manon bezocht en ze besloot om deze laatste bijeenkomst speciaal te maken.
Samen ging ze met de kinderen een verhaal bedenken. Met Babette Koning als meest creatieve leerlinge werd het verhaal  “De niet zo enge buurman” bedacht. Omdat zij eigenlijk met een compleet verhaal huiswaarts ging, besloot zij het uit te werken en in boekvorm uit te brengen.

Het resultaat lag enkele weken terug in de boekwinkel. Vanaf het moment van bedenken tot het uitbrengen van het boek heeft 1,5 jaar geduurd. Manon was na 2 maanden schrijven klaar maar dan komen de tekeningen, het ontwerp van de kaft en natuurlijk het drukken en distribueren van het boek.

Manon was heel blij dat ze een bezoek kon brengen aan de groep die haar had geholpen met het bedenken van het verhaal. Het boek gaat over een buurman die er best wel eng uitziet.  Achteraf blijkt deze buurman helemaal niet eng te zijn. Vandaar de titel. Moraal van het verhaal: Ga niet uit van de buitenkant, wees niet bevooroordeeld.

Jesper Tol had het boek al gekocht en zelfs al 2 keer gelezen. Volgens hem was het een super boek.
Babette Koning werd naar voren geroepen en kreeg een ander door Manon geschreven boek, uiteraard ook door haar gesigneerd. Ook werd een door haar gesigneerd exemplaar van “De niet zo enge buurman” achter gelaten voor de klassenbibliotheek.