Home / Onze school / Schoolplein van de Spinmolen - Vernieuwing

Schoolplein van de Spinmolen - Vernieuwing


Beste ouders,

U heeft onlangs in de NIVO kunnen lezen dat alle schoolpleinen in Volendam worden aangepakt met als doel een gezond schoolplein te realiseren. Het schoolbestuur gaat dit op een professionele en projectmatige manier aanpakken en hebben hierbij de hulp en begeleiding van Stichting Jantje Beton ingeroepen. Ook de Spinmolen is zeer enthousiast gestart met het project. Een schoolplein maak je niet elke dag en daar komt een hoop bij kijken.

Er is inmiddels een projectteam gevormd dat bestaat uit de leerkrachten Max Nijenhuis, Klaas Kwakman en ouder Nell Verhoeven. Ook is er een Schoolplein Actie Team samengesteld dat bestaat uit kinderen uit elke groep (vanaf groep 4). Er wordt momenteel hard gewerkt om alle wensen en ideeën te verzamelen. Ook in de klas wordt hier extra aandacht aan besteedt zodat alle kinderen kunnen meedoen.

Wij vinden het heel belangrijk dat ook u als ouder betrokken wordt bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolplein en vragen u actief mee te denken en doen. Ideeën, suggesties, maar ook bedenkingen kunt kwijt in de ideeënbus van de school of via de mail info@spinmolen.nl. Kent of bent u iemand die iets kan betekenen bij de realisatie van het nieuwe plein aarzel niet en geef het aan!
Op 26 mei hopen wij alle plannen aan te kunnen bieden aan de projectleider van ons team.
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen een fantastisch mooi schoolplein krijgen!

Met vriendelijke groet,

Nell Verhoeven
Mede namens Max en Klaas