Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden van de school. De MR praat en denkt mee over schoolbeleid. De leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de ouders van onze leerlingen. Samen met een afvaardiging van het personeel worden schoolzaken besproken en adviezen uitgebracht. Een leerkracht en een ouder van onze MR nemen plaats in het overkoepelende GMR. Dit is een raad op bestuursniveau.

De MR heeft (deels) een nieuwe samenstelling. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw informatief stukje voor op de site. 

Namens de ouders

  • Suzanne van Houdt (voorzitter)
  • Jim Lezaire (GMR-lid)
  • Dick Steur
  • Jan Tol (secretaris)

Namens het team

  • Gerie Koning (GMR-lid)
  • Simone Tuip-Smit
  • Wendy Veerman-van Rijn
  • Joke Lautenschutz-Mol
  • Lucia van der Velden (directeur)

Ouderraad

Bij vele activiteiten op de school is de hulp en inbreng van ouders benodigd. Om te zorgen dat dit allemaal soepel verloopt worden de ouders van de kinderen op de Spinmolen vertegenwoordigd door 12 tot 13 personen in de Ouderraad.

Wie zijn wij en wat doen we?

Zo stellen wij de ouderbijdrage vast, verzorgen wij de schoolreisjes en het kamp, helpen wij de Sint en zijn Pieten bij alle festiviteiten rond 5 december, zorgen we voor de kerstmaaltijd, de verzorging van de afscheidsavond, versiering van de school rond bepaalde thema’s, ranja bij sport en spelletjesdagen, wat lekkers met de kermis, pasen en de laatste schoolweek en natuurlijk proberen wij hier allemaal zo veel mogelijk hulp bij te verlenen.

Soms is het wat puzzelen, moeten we rekening houden met speciale dieetwensen, en hebben we wat extra hulp nodig van andere ouders. Denk bijvoorbeeld aan het versieren van de school of begeleiding bij de schoolreisjes of kerstmaaltijd. Eens in de twee maanden komen wij samen en nemen zo alle activiteiten door die voor die komende periode op de planning staan.

Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom! Je kunt ons mailen op mailadres ouderraadspinmolen@hotmail.com of ons natuurlijk even aanschieten bij de school!

De Ouderraad van De Spinmolen bestaat uit de volgende leden:

Inez Tol (voorzitter)        
Ingrid Tol-Steur (waarnemend penningmeester)               
Ingrid de Graaf-Schilder (secretaris)
Cisca Guijt-Reurs             
Jennifer Bond-Schilder  
Jo-Ann Tol-Runderkamp
Mariska Hamberger-Boes           
Jenny de Groot
Nelly Schilder-Theunis
Kim Buys-Klouwer          
Elly Steur-Veerman