Overblijven

Op de Spinmolen bestaat voor uw kind de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven op school. Onder leiding van gediplomeerde overblijfouders lunchen de kinderen gezamenlijk en kunnen ze onder toezicht op het plein of binnen spelen.

De tussen schoolse opvang heeft een eigen website waarop de ouders dagelijks via de tablet, laptop, computer of mobiel, hun kind kunnen aanmelden voor de TSO. Iedere ouder die gebruik maakt van de TSO krijgt maandelijks via de mail een gespecificeerde factuur. De kosten bedragen €1,50 per keer.

Voor de registratie van de overblijf gebruikt de Spinmolen het administratiesysteem van ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan voortaan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning voor 10.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen vast, zodat de overblijforganisatie op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding kan inplannen.

Registreren Mijn TSO

Om gebruik te kunnen maken ‘Mijn TSO’ is het nodig dat u eenmalig een account aanmaakt. Wij vragen daarom alle ouders een eigen account aan te maken op www.mijntso.nl/spinmolen ook als uw kind op dit moment geen gebruik maakt van de overblijf. Wij vragen u dit te doen voor de start van het schooljaar.

Voor het registreren heeft u de volgende schoolcode nodig: 15UFkuB7
(Registreren bij ‘Mijn TSO’ kan via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon.)

Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor uw kind(eren) een account aan. Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen. De link naar ‘Mijn TSO’ vindt u handig op onze homepage.

Betalingen

Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op basis van het aantal aangemelde kinderen. Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere maand een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt.