Visie

Wij zijn een Katholieke basisschool. Onze school biedt, vanuit de traditie, onderwijs vanuit de katholieke identiteit. Wij vinden het van belang dat onze kinderen kennis maken met verschillende geestelijke stromingen en een diversiteit aan overtuigingen.

Leren binnen een veilige omgeving

Het welbevinden en betrokkenheid van onze leerlingen staat voorop. Voor een optimale leeromgeving streven wij naar een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat. Pas als kinderen goed in hun vel zitten, zal dit ten goede komen van de actieve betrokkenheid. Alleen dan kunnen kinderen zicht optimaal sociaal en cognitief ontwikkelen. Dan pas komt een kind tot leren!

Een perfecte balans tussen kennisoverdracht en eigenaarschap van leerlingen

Voor het bereiken van dit pedagogisch klimaat, streeft ons team naar ‘een perfecte balans tussen kennisoverdracht van de leraar en eigenaarschap van leerlingen’. Voor deze balans staan we voor uitstekend taal-leesonderwijs en rekenen, waarbij leerlingen actief betrokken worden en het vergroten van eigenaarschap van leerlingen door ontwerpend en onderzoekend te leren. Zo bereiden we ze voor op een goede doorstroom naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

KiVa

Wij zijn een KIVA school! KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee zorgen wij voor sociale veiligheid en zetten we een goed pedagogisch klimaat neer.

Ons motto luidt ‘samen maken wij er een fijne school van!’