Bestaat er toch een mogelijkheid tot opvang op de scholen?

Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep wordt onderwijs/ opvang aangeboden. Wij verwachten dat deze noodzaak er alleen is als beide ouders vitale beroepen hebben. De berichtgeving is hierover enigszins verwarrend. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat de opvang zelf thuis geregeld wordt. Als dat niet lukt vragen we u in overleg te treden met de school. Voorop staat dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven;

Het kabinet heeft een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd;

Opvang wordt geclusterd op enkele scholen aangeboden; teamleden zullen de opvang middels roulatie uitvoeren;

SKOV is in overleg met de organisaties die de naschoolse opvang regelen.