Hoe moet ik mijn kind ziek melden?

Wij stellen het zeer op prijs als u ons telefonisch meldt (8.00 - 8.30 uur) of aan een buurkind een briefje meegeeft, dat uw kind ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen. Ook een email sturen is tegenwoordig mogelijk.

Zonder melding gaan wij er van uit dat een kind nog onderweg is van huis naar school. Wij gaan ons dan zorgen maken omdat er van alles kan gebeuren. Kinderen die zonder bericht van school blijven, worden genoteerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.