Kunnen de kinderen op afstand les krijgen?

De afgelopen weken hebben onze scholen laten zien op tal van creatieve en innovatieve manieren ‘onderwijs op afstand’ en het thuis werken en leren van de kinderen te kunnen organiseren. Met veel bewondering zien wij mooie plannen en activiteiten ontstaan. Onze scholen gaan hiermee vooralsnog door tot 28 april. Vanzelfsprekend houden we u goed op de hoogte via het ouderportaal.