Waarom sluit het SKOV geen school in minder kinderrijke buurten?

Het bestuur van SKOV heeft de toekomst van de scholen in Volendam hoog op de agenda staan. Met de huidige leerlingenaantallen en de prognoses voor de toekomst is het de kunst goed mee te bewegen met de aantallen kinderen in de wijken over de jaren heen.