Wat verandert er in 2021 qua plaatsingsbeleid?

Voor de kinderen die tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 vier jaar worden staat de aanmelding voor een basisschool van SKO Volendam open tot 20 januari 2021. Ouders van deze groep kinderen kunnen desgewenst voorrang krijgen op een school waar al een ander kind/ kinderen uit het gezin naar toe gaan zolang de capaciteit toereikend is (maximaal 28 kinderen per groep).

Dit betekent dat ouders nu zelf kunnen kiezen of het vierjarige kind ‘meegaat met de buurt’ of meegaat naar dezelfde school als het andere kind/ kinderen uit het gezin.