Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?

Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:    

Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie   
Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen, of hier downloaden. Op school kunt u de aanvraag dan inleveren. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten. 

Bij vakantie buiten de schoolvakanties
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. Naar een dergelijke verklaring wordt zeer kritisch gekeken en er wordt contact opgenomen met de werkgever. De school heeft namelijk de indruk de werkgevers zeer gemakkelijk zo'n verklaring afgeven.   

De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen.  De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten. U vindt het aanvraagformulier bij documenten.